Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Roerdalen

E-mail
info@roerdalen.nl

Website
www.roerdalen.nl

Twitter
@Roerdalennieuws

Telefoon
0475-538888

Fax
0475-538899

Postadres
Postbus 6099
6077 ZH Sint Odilienberg

Bezoekadres
Schaapsweg 20
6077 CG Sint Odilienberg

Burgemeester
mevr. mr. M.D. de Boer-Beerta

Provincie
Limburg

Inwoneraantal
20698 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz