Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Roermond

E-mail
mail@roermond.nl

Website
www.roermond.nl

Twitter
@roermondnieuws

Telefoon
14 0475

Fax
0475-338163

Postadres
Postbus 900
6040 AX Roermond

Bezoekadres
Kazerneplein 7
6041 TG Roermond

Burgemeester
mevr. R. Donders - de Leest

Provincie
Limburg

Inwoneraantal
57928 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz