Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Roosendaal

E-mail
info@roosendaal.nl

Website
www.roosendaal.nl

Twitter
@gem_roosendaal

Telefoon
14 0165

Fax
0165-579185

Postadres
Postbus 5000
4700 KA Roosendaal

Bezoekadres
Stadserf 1
4701 NK Roosendaal

Burgemeester
dhr. mr. J.M.L. Niederer

Provincie
Noord-Brabant

Inwoneraantal
76992 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz