Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Rotterdam

E-mail

Website
www.rotterdam.nl

Twitter
@rotterdam

Telefoon
14 010

Postadres
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Bezoekadres
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Burgemeester
dhr. A. Aboutaleb

Provincie
Zuid-Holland

Inwoneraantal
641287 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz