Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Schagen

E-mail
postbus8@schagen.nl

Website
www.schagen.nl

Twitter
@SchagenGemeente

Telefoon
0224-210400

Fax
0224-210455

Postadres
Postbus 8
1740 AA Schagen

Bezoekadres
Laan 19
1741 EA Schagen

Burgemeester
mevr. M.J.P. van Kampen-Nouwen

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
46565 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz