Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Schiedam

E-mail
contact@schiedam.nl

Website
www.schiedam.nl

Twitter
@schiedam_nl

Telefoon
14 010

Fax
010-4737021

Postadres
Postbus 1501
3100 EA Schiedam

Bezoekadres
Stadserf 1
3112 DZ Schiedam

Burgemeester
dhr. C.H.J. Lamers

Provincie
Zuid-Holland

Inwoneraantal
78174 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz