Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Slochteren

E-mail
algemeen@slochteren.nl

Website
www.slochteren.nl

Twitter
@SlochterenGem

Telefoon
0598-425555

Fax
0598-425550

Postadres
Postbus 13
9620 AA Slochteren

Bezoekadres
Hoofdweg 10a
9621 AL Slochteren

Burgemeester
dhr. R. Munniksma (waarnemer)

Provincie
Groningen

Inwoneraantal
14751 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz