Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Smallingerland

E-mail
gemeente@smallingerland.nl

Website
www.smallingerland.nl

Twitter
@_smallingerland

Telefoon
0512-581234

Fax
0512-581400

Postadres
Postbus 10000
9200 HA Drachten

Bezoekadres
Gauke Boelensstraat 2
9203 RM Drachten

Burgemeester
dhr. drs. A.A.M. Brok (waarnemer)

Provincie
Fryslân

Inwoneraantal
55918 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz