Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Stadskanaal

E-mail
gemeente@stadskanaal.nl

Website
www.stadskanaal.nl

Twitter
@stadskanaal_nl

Telefoon
0599-631631

Fax
0599-620744

Postadres
Postbus 140
9500 AC Stadskanaal

Bezoekadres
Raadhuisplein 1
9501 SZ Stadskanaal

Burgemeester
mevr. F. de Jonge

Provincie
Groningen

Inwoneraantal
31742 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz