Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Stede Broec

E-mail
gemeente@stedebroec.nl

Website
www.stedebroec.nl

Twitter
@Gemstedebroec

Telefoon
0228-510111

Fax
0228-519029

Postadres
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Bezoekadres
De Middend 2
1611 KW Bovenkarspel

Burgemeester
dhr. R. Wortelboer

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
21765 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz