Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Ten Boer

E-mail
gemeente@tenboer.nl

Website
www.tenboer.nl

Facebook
@gemeente.tenboer

Telefoon
050-3028888

Fax
050-3021700

Postadres
Postbus 7
9790 AA Ten Boer

Bezoekadres
Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Burgemeester
dhr. F. de Vries (waarnemer)

Provincie
Groningen

Inwoneraantal
7279 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz