Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Terschelling

E-mail
gemeente@terschelling.nl

Website
www.terschelling.nl

Twitter
@TerschellingGem

Telefoon
0562-446244

Fax
0562-446299

Postadres
Postbus 14
8880 AA West-Terschelling

Bezoekadres
Burgemeester van Heusdenweg 10a
8881 EB West-Terschelling

Burgemeester
dhr. J. B. Wassink

Provincie
Fryslân

Inwoneraantal
4886 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz