Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Texel

E-mail
gemeente@texel.nl

Website
www.texel.nl

Twitter
@gemeentetxl

Telefoon
14 0222

Fax
0222-362287

Postadres
Postbus 200
1790 AE Den Burg

Bezoekadres
Emmalaan 15
1791 AT Den Burg

Burgemeester
dhr. ir. M.C. Uitdehaag

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
13646 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz