Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Tytsjerksteradiel

E-mail
gemeente@t-diel.nl

Website
www.t-diel.nl

Twitter
@tdiel

Telefoon
14 0511

Fax
0511-460861

Postadres
Postbus 3
9250 AA Burgum

Bezoekadres
Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum

Burgemeester
dhr. drs. L.J. Gebben

Provincie
Fryslân

Inwoneraantal
31731 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz