Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Vaals

E-mail
info@vaals.nl

Website
www.vaals.nl

Facebook
@gemvaals

Twitter
@gemvaals

Telefoon
043-3068568

Fax
043-3068549

Postadres
Postbus 450
6290 AL Vaals

Bezoekadres
Von Clermontplein 15
6291 AT Vaals

Burgemeester
dhr. drs. R.L.T. van Loo

Provincie
Limburg

Inwoneraantal
9850 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz