Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Valkenburg aan de Geul

E-mail
info@valkenburg.nl

Website
www.valkenburg.nl

Twitter
@gemvalkenburg

Telefoon
043-6099292

Fax
043-6016825

Postadres
Postbus 998
6300 AZ Valkenburg aan de Geul

Bezoekadres
Geneindestraat 4
6301 HC Valkenburg aan de Geul

Burgemeester
dhr. dr. J.J. Schrijen

Provincie
Limburg

Inwoneraantal
16430 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz