Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Veendam

E-mail
info@veendam.nl

Website
www.veendam.nl

Twitter
@gemeenteveendam

Telefoon
0598-652222

Fax
0598-652250

Postadres
Postbus 20004
9640 PA Veendam

Bezoekadres
Raadhuisplein 5
9641 AW Veendam

Burgemeester
dhr. S. Swierstra (waarnemer)

Provincie
Groningen

Inwoneraantal
27483 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz