Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Veere

E-mail
gemeente@veere.nl

Website
www.veere.nl

Twitter
@Gemeente_Veere

Telefoon
0118-555444

Fax
0118-555433

Postadres
Postbus 1000
4357 ZV Domburg

Bezoekadres
Traverse 1
4357 ET Domburg

Burgemeester
dhr. drs. R.J. van der Zwaag

Provincie
Zeeland

Inwoneraantal
21827 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz