Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Vlaardingen

E-mail
gemeente is niet bereikbaar per e-mail

Website
www.vlaardingen.nl

Facebook
@gemeentevlaardingen

Twitter
@volgvlaardingen

Instagram
@gemeentevlaardingen

LinkedIn
@gemeentevlaardingen

YouTube
@mediateamvlaardingen

Telefoon
010-2484000

Fax
010-2484250

Postadres
Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen

Bezoekadres
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Burgemeester
mevr. mr. A.M.M. Jetten MSc

Provincie
Zuid-Holland

Inwoneraantal
72305 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz