Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Vlagtwedde

E-mail
info@vlagtwedde.nl

Website
www.vlagtwedde.nl

Twitter
@Vlagtwedde

Telefoon
0599-320220

Fax
0599-320299

Postadres
Postbus 14
9550 AA Sellingen

Bezoekadres
Dorpsstraat 1
9551 AB Sellingen

Burgemeester
mevr. L. Kompier

Provincie
Groningen

Inwoneraantal
15917 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz