Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Vlissingen

E-mail
gemeente@vlissingen.nl

Website
www.vlissingen.nl

Twitter
@gem_vlissingen

Telefoon
0118-487000

Fax
0118-410218

Postadres
Postbus 3000
4380 GV Vlissingen

Bezoekadres
Paul Krugerstraat 1
4382 MA Vlissingen

Burgemeester
dhr. B. van den Tillaar

Provincie
Zeeland

Inwoneraantal
44461 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz