Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Waalre

E-mail
gemeente@waalre.nl

Website
www.waalre.nl

Twitter
@Waalregemeente

Telefoon
040-2282500

Fax
040-2217395

Postadres
Postbus 10.000
5580 GA Waalre

Bezoekadres
Koningin Julianalaan 19
5582 JV Waalre

Burgemeester
dhr. drs. J.W. Brenninkmeijer

Provincie
Noord-Brabant

Inwoneraantal
17123 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz