Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Waddinxveen

E-mail
gemeente@waddinxveen.nl

Website
www.waddinxveen.nl

Facebook
@gemeenteWaddinxveen

Twitter
@gemeenteWveen

Telefoon
14 0182

Fax
0182-624680

Postadres
Postbus 400
2740 AK Waddinxveen

Bezoekadres
Raadhuisplein 1
2741 HR Waddinxveen

Burgemeester
dhr. drs. H.P.L. Cremers

Provincie
Zuid-Holland

Inwoneraantal
26800 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz