Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Wageningen

E-mail
gemeente@wageningen.nl

Website
www.wageningen.nl

Twitter
@Gem_Wageningen

Telefoon
0317-492911

Fax
0317-492440

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Markt 22
6701 CZ Wageningen

Burgemeester
dhr. G.J.M. van Rumund

Provincie
Gelderland

Inwoneraantal
38314 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz