Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Wassenaar

E-mail
gemeente@wassenaar.nl

Website
www.wassenaar.nl

Twitter
@Gem_Wassenaar

Telefoon
14 070

Fax
070-5114551

Postadres
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

Bezoekadres
Johan de Wittstraat 45
2242 LV Wassenaar

Burgemeester
dhr. J.F. Koen

Provincie
Zuid-Holland

Inwoneraantal
26160 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz