Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Waterland

E-mail
gemeente@waterland.nl

Website
www.waterland.nl

Twitter
@gem_waterland

Telefoon
0299-658585

Fax
0299-658599

Postadres
Postbus 1000
1140 BA Monnickendam

Bezoekadres
Pierebaan 3
1141 GV Monnickendam

Burgemeester
mevr. L.M.B.C. Wagenaar-Kroon

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
17305 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz