Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Weert

E-mail
gemeente@weert.nl

Website
www.weert.nl

Twitter
@gemeenteweert

Telefoon
0495-575000

Fax
0495-541554

Postadres
Postbus 950
6000 AZ Weert

Bezoekadres
Wilhelminasingel 101
6001 GS Weert

Burgemeester
dhr. A.A.M.M. Heijmans

Provincie
Limburg

Inwoneraantal
49716 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz