Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Westerveld

E-mail
info@gemeentewesterveld.nl

Website
www.gemeentewesterveld.nl

Twitter
@gem_westerveld

Telefoon
14 0521 (0521-349349)

Fax
0521-349499

Postadres
Postbus 50
7970 AB Havelte

Bezoekadres
Raadhuislaan 1
7981 EL Diever

Burgemeester
dhr. H. Jager

Provincie
Drenthe

Inwoneraantal
19140 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz