Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Wijdemeren

E-mail
info@wijdemeren.nl

Website
www.wijdemeren.nl

Twitter
@gemwijdemeren

Telefoon
14 035

Fax
035-6559599

Postadres
Postbus 190
1230 AD Loosdrecht

Bezoekadres
Rading 1
1231 KB Loosdrecht

Burgemeester
dhr. F. Ossel (waarnemer)

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
23855 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz