Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Wijk bij Duurstede

E-mail
info@wijkbijduurstede.nl

Website
www.wijkbijduurstede.nl

Facebook
@gemeentewijkbijduurstede

Twitter
@GemWbDuurstede

Telefoon
0343-595595

Fax
0343-595599

Postadres
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

Bezoekadres
Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede

Burgemeester
dhr. T.R. Poppens

Provincie
Utrecht

Inwoneraantal
23663 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz