Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Winsum

E-mail
gemeente@winsum.nl

Website
www.winsum.nl

Twitter
@gemeente_Winsum

Telefoon
0595-447777

Fax
0595-442230

Postadres
Postbus 10
9950 AA Winsum

Bezoekadres
Hoofdstraat W 70
9951 AC Winsum

Burgemeester
dhr. M.A.P. Michels

Provincie
Groningen

Inwoneraantal
13557 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz