Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Wormerland

E-mail
antwoord@wormerland.nl

Website
www.wormerland.nl

Twitter
@OVERwormerland

Telefoon
075-6512100

Fax
075-6512244

Postadres
Postbus 20
1530 AA Wormer

Bezoekadres
Koetserstraat 3
1531 NX Wormer

Burgemeester
dhr. P.C. Tange

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
16152 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz