Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Zuidhorn

E-mail
gemeente@zuidhorn.nl

Website
www.zuidhorn.nl

Twitter
@GemeenteZhorn

Telefoon
0594-508888

Fax
0594-508750

Postadres
Postbus 3
9800 AA Zuidhorn

Bezoekadres
Hooiweg 9
9801 AJ Zuidhorn

Burgemeester
mevr. G. de Vries-Leggedoor (waarnemer)

Provincie
Groningen

Inwoneraantal
18966 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz