Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Zwolle

E-mail
postbus@zwolle.nl

Website
www.zwolle.nl

Twitter
@Gemeente_Zwolle

Telefoon
14 038

Fax
038-4982041

Postadres
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Bezoekadres
Lubeckplein 2
8017 JZ Zwolle

Burgemeester
dhr. Peter Snijders

Provincie
Overijssel

Inwoneraantal
128040 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz