Nieuwsbrief Overheidslinks.nl
Overheidslinks.nl > Nieuwsbrief


Met de nieuwsbrief van Overheidslinks.nl willen wij u op de hoogte houden van het belangrijkste overheidsnieuws en de nieuwste ontwikkelingen wat betreft de informatievoorziening door de overheid. Interessante links die wij tegenkomen nemen we op in de vaste rubriek "Links om te onthouden" en de belangrijkste aankomende evenementen vindt u in de "Agenda". De nieuwsbrief verschijnt tien maal per jaar.
Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u zich opgeven door een blanco email te sturen naar aanmelden.nieuwsbrief@overheidslinks.nl. U kunt zich afmelden met een blanco email naar afmelden.nieuwsbrief@overheidslinks.nl. Houdt u er rekening mee dat wij enkele dagen nodig hebben voor de verwerking van uw aan- of afmelding.

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Afmelden voor de nieuwsbrief