Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Ambassade Algiers

E-mail
alg@minbuza.nl

Website
algerije.nlambassade.org

Telefoon
00-213-21922828/9

Fax
00-213-21922947

Bezoekadres
23, Chemin Cheikh Bachir El-Ibrahimi
El-Biar, Alger

Postadres
B.P. 72
El Biar 16030, Alger

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz