Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Ambassade Belgrado

E-mail

Website
www.nlembassy.org.yu

Telefoon
00-381-11-2023900

Fax
00-381-11-2023999

Bezoekadres
Simina 29
11000 Beograd

Postadres
Postfah 489
11001 Beograd

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz