Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat Lattakia

E-mail

Website

Telefoon
+963-41-472531/34/35

Fax
+963-41-472532

Bezoekadres
Consulate of the Netherlands
Port Saïd Street
Lattakia

Postadres
P.O. Box 242
Lattakia

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz