Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Ambassade Singapore

E-mail
sin@minbuza.nl

Website
www.nederlandwereldwijd.nl/landen/singapore/over-ons/ambassade-in-singapore

Telefoon
+65-67371155

Fax
+65-67371940

Bezoekadres
541 Orchard Road #13-01
Liat Towers
238881 Singapore

Postadres
541 Orchard Road #13-01
Liat Towers
238881 Singapore

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz