Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat-Generaal Vancouver, BC

E-mail

Website
www.mfa.nl/van

Telefoon
00-1-604-6846448

Fax
00-1-604-6843549

Bezoekadres
Suite 883, Three Bentall Centre
595 Burrard Street
Vancouver

Postadres
P.O. Box 49068
Vancouver, BC, V7X 1C4

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz