Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Aalsmeer

E-mail
info@aalsmeer.nl

Website
www.aalsmeer.nl

Twitter
@Aalsmeer_NL

Telefoon
14 0297

Fax
0297-387676

Postadres
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer

Bezoekadres
Raadhuisplein 1
1431 EH Aalsmeer

Burgemeester
dhr. G. Oude Kotte

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
31797 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz