Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Alkmaar

E-mail
post@alkmaar.nl

Website
www.alkmaar.nl

Twitter
@gemeentealkmaar

Telefoon
14 072

Fax
072-5488777

Postadres
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

Bezoekadres
Mallegatsplein 10
1815 AG Alkmaar

Burgemeester
mevr. Anja Schouten

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
108926 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz