Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Ameland

E-mail
info@ameland.nl

Website
www.ameland.nl

Twitter
@GemeenteAmeland

Telefoon
0519-555555

Fax
0519-555599

Postadres
Postbus 22
9160 AA Hollum

Bezoekadres
Jelmeraweg 1
9162 EA Ballum

Burgemeester
dhr. Leo Pieter Stoel

Provincie
Fryslân

Inwoneraantal
3721 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz