Post sturen aan overheden?

Klik hier voor meer informatie!

Ministerie van Binnenlandse ZakenBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bezoekadres
Turfmarkt 147, 2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag

Telefoon
070-4266426

Fax
070-3639153

E-mail
niet beschikbaar

Website
www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk

Twitter
@minbzk