Post sturen aan overheden?

Klik hier voor meer informatie!

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bezoekadres
Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag

Postadres
Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

Telefoon
070-3407911

Fax
070-3407834

E-mail
niet beschikbaar

Website
www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws